ตัวอย่าง…

ภาพรวม

นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าของเรามีระยะเวลา 7 วัน หากผ่านไป 7 วันนับตั้งแต่การซื้อของคุณ เราไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าได้เต็มจำนวน

เพื่อให้มีสิทธิ์คืนสินค้า สินค้าของคุณต้องไม่มีการใช้งานและอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับ ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมด้วย

สินค้ายกเว้นไม่ให้ส่งคืน แกะ เปียก ชื่น บุป หรือ มีการแก้ไขฉลาก ขีดเขียน ไม่สามารถคืนได้ เราไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ส่วนตัว

รายการเพิ่มเติมที่ไม่สามารถคืนได้:

  • ของแถม ( ไม่ใช้ตัวสินค้า )

เพื่อให้การส่งคืนของคุณสมบูรณ์ เราต้องการใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อ

โปรดอย่าส่งสินค้าคืนให้กับผู้ผลิต

มีบางสถานการณ์ที่ได้รับเงินคืนเพียงบางส่วนเท่านั้น

ตัวสินค้ามีร่องรอยการใช้งานชัดเจน

รายการใด ๆ ที่ไม่อยู่ในสภาพเดิม เสียหาย หรือชิ้นส่วนที่ขาดหายไปด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากข้อผิดพลาดของเรารายการใด ๆ ที่ส่งคืนหลังจากจัดส่งเกิน 7 วัน

การคืนเงิน

เมื่อได้รับและตรวจสอบการส่งคืนของคุณแล้ว เราจะโทรแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอนุมัติหรือการปฏิเสธการคืนเงินของคุณ

หากคุณได้รับการอนุมัติ การคืนเงินของคุณจะได้รับการดำเนินการ และเงินจะถูกโอนเข้าบันชีธนาคารของคุณ ที่แจ้งเลขบันชี หรือวิธีการชำระเงินเดิมของคุณโดยอัตโนมัติ ภายในจำนวนวันที่กำหนดหรือไม่เกิน 7 วันทำการ

การคืนเงินล่าช้าหรือสูญหาย

หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืน ให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณอีกครั้งก่อน

จากนั้นติดต่อกลับหาเรา

สินค้าลดราคา

สามารถขอคืนเงินได้เฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น สินค้าลดราคาไม่สามารถขอคืนเงินได้

การแลกเปลี่ยน

เราเปลี่ยนสินค้าเฉพาะในกรณีที่มีข้อบกพร่องหรือเสียหาย หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนเป็นรายการเดียวกัน

การคืนสินค้า

หากต้องการส่งคืนผลิตภัณฑ์ คุณส่งผลิตภัณฑ์ทางขนส่งใดก็ได้มีชื่อผู้ส่ง และ ที่อยู่ เบอร์ ชัดเจน

คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าขนส่งของคุณเองสำหรับการส่งคืนสินค้าของคุณ ค่าขนส่งไม่สามารถคืนเงินได้ หากคุณได้รับเงินคืน ค่าขนส่งคืนจะถูกหักออกจากเงินคืนของคุณ

ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ใด เวลาที่อาจใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนเพื่อเข้าถึงคุณอาจแตกต่างกันไป

หากคุณส่งคืนสินค้าที่มีราคาแพงกว่า คุณอาจพิจารณาใช้บริการจัดส่งที่สามารถติดตามได้หรือซื้อประกันการจัดส่ง เราไม่รับประกันว่าเราจะได้รับสินค้าที่ส่งคืนของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือ?

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการคืนเงินและการคืนสินค้า มีเจ้าหน้าที่คอยซับพอต
066-152-8818